ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ, ЯКЩО ПЕРША ОТРИМАНА ПЛАТНО?

Діючим Законом України “Про вищу освіту” п.1 ст.4 передбачено, що: “Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності”.

Те ж передбачено пунктом 1.4 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: “Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше”.

Тобто з вище вказаних норм випливає, що держава гарантує громадянину України здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету тільки якщо вища освіта здобувається вперше. Здобуття другої вищої освіти відбувається лише за кошти фізичних та юридичних осіб, незалежно від того, яким чином було здобуто першу Вищу освіту, безоплатно або ж на платній основі.

Винятком э ситуації коли людина не може працювати за спеціальністю яку здобула вперше. В цьому випадку застосовується норма передбачена вище згаданими Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, а саме п.1.5: “Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії“.

Отже, здобути другу вищу освіту за державним замовленням можливо у зв’язку зі станом здоров’я, підтвердженим належним чином, який не дозволяє працювати за отриманою спеціальністю.

Відповідь підготувала студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Безпала Єлізавета Ігорівна.


Куратор, юрисконсульт відділу юридична клініка “Надія” при УДУФМТ – Ладан Олег Михайлович.

Залишити відповідь