ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2018-2019 Н.Р

Мінливість середовища життєдіяльності людини, постійне зростання освітніх потреб активізують стрімку переорієнтацію системи управління закладом освіти на створення умов для забезпечення його конкурентоспроможності. У Законі України «Про освіту» наголошують, що освіта є державним пріоритетом, який забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Концепцією у реалізації Детально

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2017-2018 Н.Р.

І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі Перспективи розвитку української держави вимагають оновлення системи освіти. ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури набувають вирішального значення. Нині Детально

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2016-2017 Н.Р.

Сьогодні основна мета кожного, хто працює на освітянській ниві, – дати дитині можливість здобути якісну сучасну освіту. В умова реформування освітньої галузі питома вага в організації начально-виховного процесу належить педагогічному колективу щодо формування життєво необхідних компетентностей людини нового покоління.          Саме з урахування суспільних Детально