Освітній простір для дітей з особливими потребами

Інклюзивна освіта сьогодні є одним із пріоритетів державної освітньої політики України.

Важливою складовою інклюзивного середовища у КСШ №118, крім створення фізичних умов (меблі, обладнання, архітектурна доступність закладу освіти), є соціальні умови, до яких належить якість взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, формування толерантності та поваги. Таким чином, інклюзивна освіта в нашому освітньому закладі забезпечує подолання виключення та ізоляції, тенденцій, що провокують низку соціальних проблем та порушують права людини.

У 2020-2021 н.р. заклад відкрив свої двері для трьох дітей з ООП. Дві учениці 1 класу та 1 учениця 5 класу. Діти успішно адаптувались в навчальному закладі.

У КСШ №118 створене безбар’єрне середовище для дітей з ООП, зокрема: навчальні кабінети, ігрові кімнати та інші приміщення. В класних кімнатах створені сенсорні куточки. Діти забезпечені додатковими зонами для проведення корекційно-розвиткових занять.  Забезпечені безперешкодним доступом до приміщення школи, з урахуванням елементів доступності (пандус до приміщення школи).

У кабінеті практичного психолога, для роботи з дітками з ООП, облаштована сенсорна зона для корекційно-розвиткових занять, яка включає в себе: «сухий душ» (намет із звисаючих вниз стрічок, під якими приємно проходити і стояти, відчуваючи дотик і слухаючи шелест), сенсорний килимок, розвиткові іграшки.

У кабінетах, де створені інклюзивні класи, доступні безпечні шляхи евакуації.

В школі  організована Команда супроводу дітей з ООП. Принципами роботи Команди супроводу є повага до особливостей дитини, дотримання її інтересів, недопущення дискримінації та порушення прав. В основу роботи Команди супроводу покладено активну співпрацю з батьками дитини (залучення їх до освітнього процесу та розробки ІПР). Педагоги отримують додаткову інформацію від батьків про індивідуальні особливості розвитку дитини, що сприяє ефективності досягненню освітніх цілей, а батьки отримують консультативно-психологічну допомогу у формуванні позитивної мотивації розвитку і навчання дитини, краще розуміють освітні потреби своїх дітей, формується більш активна позиція батьків у задоволенні освітніх потреб дитини.

Важливо пам’ятати, що, чим раніше для дитини буде забезпечена інклюзія, тим легше вона буде інтегрована в освітній процес, і тим кращими будуть наслідки для неї в довгостроковій перспективі.