Структура та органи управління закладом

 •  Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (далі – Заклад) – комунальний навчальний заклад, заснований на власності територіальної громади міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

 •  Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Цивільного та Господарського кодексів України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інших нормативно-правових актів, власного статуту.

 •  Заклад зареєстровано рішенням виконавчого комітету Криворізької міської Ради народних депутатів Дніпропетровської області від 09.03.1994 №84(16) як Середня загальноосвітня школа №118.

 •  У зв’язку зі зміною назви на: Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області – було перереєстровано 27.12.2004 (номер запису 12271050001001318).

 • Заклад є правонаступником з усіх майнових і немайнових прав та обов’язків середньої загальноосвітньої школи №118, зареєстрованої 09.03.1994.

 • Заклад є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в установах Державної казначейської служби України та в банківських установах, самостійний баланс. Має печатку і штамп.

 •  Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (далі – Власник).

 •  Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (безпосередньо) та управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у межах наданих повноважень.

 • Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

 •  Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

 •            У Закладі визначена українська мова навчання; запроваджено філологічний напрям, профіль – українська філологія. За запитом учнів і батьків можуть запроваджуватися інші профільні класи, поглиблене вивчення окремих предметів.

 •  У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, які визначаються педагогічною радою, діє соціально-психологічна служба.

 •       Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Власником і здійснюються комунальними закладами «Криворізька міська дитяча лікарня № 4» ДОР, КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» КМР на базі медичного кабінету школи.

 • Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.

 •  Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань.

 •  З моменту реєстрації цього статуту втрачає дію статут, зареєстрований 27.12.2004.

 •  Повна назва Закладу: Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; скорочена назва Закладу: КСШ №118 КМР ДО.

 •  Місцезнаходження Закладу: 50056,  Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, будинок 1

  Згідно зі Статутом закладу вищим органом громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Представництво загальних зборів визначається від педагогічного, учнівського колективів та батьківської громадськості.

         На підставі Статуту (п.8.12.) у закладу діють батьківські ради класів.

         Інтереси учнівської молоді в закладі представляє орган учнівського самоврядування дитяче об’єднання «Сонячна держава», яка керується Конституцією ДО, сформованою з Президента школи та п’яти Міністерств.